Haarlem Business Plaza
sliderfoto

Blog

De laatste Blog van Haarlem Business Plaza.


Noodregeling NOW

Op 31 maart 2020 is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) kenbaar gemaakt. Dit is een loonkostensubsidie voor werkgevers met als doel om zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden.
Simpel gezegd houdt de regeling in dat wanneer u als werkgever te maken heeft met een omzetdaling van minimaal 20%, u een tegemoetkoming van maximaal 90% kunt ontvangen over de loonkosten van maart, april en mei van 2020.

Waardeloos, Waardevast, Waardevol

Waarde, wie bepaalt dat eigenlijk, nog los van vraag en aanbod. Barteren (ruilhandel) is al ouder dan weg naar Rome.  Volgens Noah Harari (Sapiens) startte het universele ruilmiddel in Lydie (ten westen van Anatolië) rond 640 v. Chr. Sindsdien is de opmars van het globale ruilmiddel niet meer te stuiten. Het is bindmiddel en ontbindingsmiddel tegelijk.

Wat kost een lekker vel?

Het aantal mensen met de uitspraak “ik zit de laatste tijd niet zo lekker in mijn vel” groeit.

Wat zij daar ook mee bedoelen, het kan niet echt prettig zijn, want ‘vel’, daar heb je een hoop van. Soms is het zichtbaar, dan zie ik zó veel vel, dat ook nog eens goed gevuld is, daar zal je de hele dag maar mee moeten rondzeulen. Toch bedoelen de meesten iets anders.

Pak de kans bij een overheidsopdracht

Overheden, zoals gemeenten, maar ook particuliere organisaties die geld van de overheid ontvangen voor projecten - denk aan scholen -, moeten vaak een aanbestedingsprocedure organiseren. Deze organisaties hebben jaarlijks miljoenen en soms zelfs miljarden te besteden. Pak daarom de kans bij een overheidsopdracht !

Staafmixercommunicatie

Sta er eens bij stil wat het verschil is tussen ‘een is maar alleen’ en ‘twee is al een groep’.

Als individu hebben wij onze levensvisie en vinden overal wel wat van. Ons zogenaamde ‘wereldbeeld’. Dat wereldbeeld is uniek, simpelweg omdat wij uniek zijn. Vanaf het moment dat wij communiceren met anderen, die op hun beurt ook uniek zijn, stappen wij in een staafmixermoment.