sliderfoto

Blog

De laatste Blog van Capelle Business Plaza.


Staafmixercommunicatie

Sta er eens bij stil wat het verschil is tussen ‘een is maar alleen’ en ‘twee is al een groep’.

Als individu hebben wij onze levensvisie en vinden overal wel wat van. Ons zogenaamde ‘wereldbeeld’. Dat wereldbeeld is uniek, simpelweg omdat wij uniek zijn. Vanaf het moment dat wij communiceren met anderen, die op hun beurt ook uniek zijn, stappen wij in een staafmixermoment.